Masterclasses

 

10 - 14  onderwijsroute

OCW – po-raad – vo-raad

Het einde van groep 8 fungeert als een valbijl in de onderwijsloopbaan. Door deze weg te halen, leggen we de basis voor een échte ononderbroken leerlijn van 2-18 jaar. Een veelbelovend voorbeeld  van een technologieroute in Midden-Nederland. 

Harry Grimmius, voorzitter CvB SgOMB
Lid regiegroep 10/14 onderwijs.
Voorzitter platform vmbo D&P

 

Wet- en regelgeving vmbo & mbo: wat kan en mag

De hybride leeromgeving vraagt om bekwame docenten, die samenwerken over sectorgrenzen heen. Kan dat binnen de wet- en regelgeving? Een heldere uiteenzetting waar u de komende tijd houvast aan heeft.

 Prof. dr. Renée van Schoonhoven, onderzoeker bijzonder hoogleraar onderwijsrecht Vrije Universiteit Amsterdam / Actis

 

Learning lab Vlaanderen TECHville ontdekt Tech-talenten

Uniek en innovatief: de T2-Campus uit Vlaanderen. TECHville is een slimme en dynamische stad waarin jongeren (10-18 jaar) een technologieavontuur beleven. Ze ontdekken hun TECH-talenten en de impact hiervan op de maatschappij.

Annelies Schrooten en Peter Evens, onderwijsinnovators T2 Campus Genk

 

D&P en Techniek D&P, een mooie match

‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt.’ (Johan Cruijff). D&P is een van de grootste leveranciers van techniekleerlingen aan het mbo. Vergelijk zelf: D&P of T&T ?

Barbera Wiersma, directeur Platform D&P

Wiel Wijnen,  adviseur Platform D&P

 

Techniekhavo – kansen voor nu!

‘Harde’ techniek, de nieuwste technologische ontwikkelingen, bedrijfservaring en soft skills staan centraal. Gilde Vakcollege Techniek biedt samen met Calvijn en Lyceum Oudehoven sinds 2016 een uniek techniekconcept aan. 

Krijn Redert, directeur

Rene van Vught – Marten Wiersma, projectleiders

 

100 miljoen vmbo Techniek

mbo 2/3 op het vmbo

SSB erkenning voor het vmbo! Op weg naar een nieuwe school met mbo 2/3 en de 100 miljoen. Sterk techniekonderwijs begint met sterke docenten, betrokken bedrijven en een betrokken gemeente. Wat zijn de uitdagingen en hoe pakken we dit aan?

Leen Prins, directeur

Schoonhovens college, voorzitter Platform BWI

 

Wijze lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek

In deze masterclass worden de twaalf wetenschappelijk onderbouwde bouwstenen uit het boek ‘Wijze lessen’ nader toegelicht en gekoppeld aan de praktijk van de docent in het techniekonderwijs

Dr. Gino Camp, universitair Hoofddocent Open Universiteit

 

Publiek-private samenwerkingen in Europees perspectief

In deze dynamische ‘wereldles’ kijken we naar de groeiende ontwikkeling van publiek-private samenwerkingen tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt in diverse Europese landen. Welke ontwikkelingspunten levert dit op voor onderwijsprofessionals, in Nederland en elders in de wereld?

De presentatie is gebaseerd op een evaluatie voor de European Training Foundation.

Prof Dr Marc van der Meer, bijzonder hoogleraar Onderwijs- arbeidsmarkt Tilburg Law School

 

Smart opleiden -  learning lab po – vmbo – mbo

Het Duurzaam Doen-Huis van roc Friese Poort is een po-vmbo-mbo learning lab op het gebied van duurzame technologie. Samen met het bedrijfsleven maken we levensecht onderwijs. In de vorm van een mini-Challenge gaan we een nieuwe pasvorm maken van bestaande kwalificatiedossiers. Onze vernieuwde opleiding Smart Energy fungeert hierbij als praktijkvoorbeeld.

Willem van Dijk, opleidingsmanager

Roeland Westra, projectleider roc Friese Poort

 

Technologie & Toepassing T&T

Door de invoering van het vak Technologie en Toepassing zal de leerling zich verwonderen over de mogelijkheden binnen de technologie. Optimale doorstroom vmbo – mbo Techniek & Technologie.

Edwin van der Land, projectleider T&T Ubbo Emmius

 

De SkillsMETER grip op formatieve waardering

21ste century skills – lob - soft skills

Formatief waarderen van soft skills in de doorlopende leerlijn po – vo – mbo – arbeidsmarkt van vandaag. Hoe realiseer je maatwerk en zet je het onderwijsteam maximaal in haar kracht met unieke ouderparticipatie? Methode- en sectoronafhankelijk toepasbaar met borging SLO leerplannen en mbo dossiers.

Gertjan Kooij, Pijnenburg Techniek Scouting

Jeroen Ijzerman, BlueBased

 

SLO - Technologie & Toepassing

Technologie & Toepassing is een nieuw vak in het vmbo waar leerlingen met levensechte opdrachten werken, afkomstig van echte opdrachtgevers. Momenteel wordt er een pilot uitgevoerd met 36 pilotscholen.

Jan van Hilten, Leerplan ontwikkelaar SLO

 

Vmbo-keuzevakken en mbo-keuzedelen in één doorlopende leerlijn.

Het samenvoegen van vmbo keuzevakken en mbo keuzedelen maakt het voor de leerling mogelijk twee curriculumonderdelen (vmbo/mbo) in één keer te volgen en af te sluiten.

Henrique Dekkers, Lucas Onderwijs

Konra Buls mbo, ROC Mondriaan

 

Learning lab Smart Technology

po - vmbo - technomavo

Een hotspot voor het po met Wetenschap & Technologie als kapstok met nieuwe technologie en Robotica in de doorlopende leerlijnen van po - vmbo - technomavo - PIE - BWI.

Ton de Groot, directeur Teylingen College KTS

Voorzitter Platform Techniek

 

De zes rollen van de leraar in de hybride leeromgeving

De hybride leeromgeving is een uitdaging! Met ‘zes rollen van de leraar’ verkennen we wat er concreet gebeurt tussen docent en leerlingen als we dit doorvoeren.

Martie Slooter, MartieSlooter Academie

 

De visionaire adaptieve hybride leeromgeving

wijze lessen uit Europa

De leeromgeving van morgen is hybride en vooral adaptief. Welke wijze lessen kunnen we leren van onze visionairs: onderwijskundigen, wetenschappers, filosofen, omgevingspsychologen en vastgoedgoeroes? “Het publieke domein erodeert. Wat is samenleven?”, vraagt de Rijksbouwmeester zich af.

Sibo Arbeek, ICS-adviseurs

Hoofdredacteur Schooldomein

Strategisch huisvestingsadviseur

 

Learning lab po – vo ontdeklab

Technologie & Innovatie

Transformatie in co-creatie van een traditioneel algemeen technieklokaal naar een ontdekomgeving waar leerlingen po en vo kennis maken met de technologie en skills van morgen.

Peter de Visser, directeur-bestuurder Stad & Esch Meppel

 

De unieke Haven Havo

De Haven Havo is een goed voorbeeld van toekomstbestendig onderwijs: door slim samen te werken en kennis, ervaringen en faciliteiten te delen, bieden het Calvijn Vreewijk Lyceum en STC-Group Rotterdamse havo-leerlingen een voorsprong.

Pascal Scholtius, rector Comenius Lyceum, oud directeur STC -Group vmbo oprichter Haven Havo

 

po - vo coderen en programmeren

learning lab

Programmeren en coderen – ontwikkelen van digitale geletterdheid, rekenen en taal in de doorlopende leerlijn po – vo. Borging in de SLO leerplannen, LOB en 21ste century skills en het leren wordt zichtbaar gemaakt met de SkillsMETER.

Steven Klooster, CEO

Sjoera Buurma, trainer

Bomberbot

 

Open Badges, zicht op een leven lang ontwikkelen

Al eens van Open Badges gehoord? De toekomst van waardering van kennis en skills, dé basis voor een leven lang ontwikkelen. Wat zijn Open Badges, hoe zet je ze in ? We laten je voorbeelden zien om je te inspireren voor de waardering van kennis en (beroeps)vaardigheden.

Els van Osch

Anna de Rijk, directeur St. Zin in Onderwijs

 

 

 

5 • 11