Dé internationale onderwijstransitie conferentie 2019

 

Op vrijdag 8 november 2019 vindt de vierde internationale techniekconferentie plaats, met als thema: de onderwijsprofessionals in de hybride leeromgeving Techniek & Technologie van vandaag. Locatie: Philips stadion in Eindhoven.

 

Programmalijnen:

1. Wereldlessen Techniekaanpak - kijken over de grens

2. Learning labs Techniek & Technologie van de toekomst

3. 100 miljoen VMBO Techniek 2023

4. Vakmavo - Vakhavo - nieuwe leerweg gl / tl beroepsgericht praktijkvak

 

De internationale techniekconferentie is onderwijs op Champions League niveau. De conferentie biedt onderwijsprofessionals uit het techniekonderwijs, bedrijfsleven en overheid inspirerende masterclasses, future TED talks, kennispartners en nieuwe netwerkcontacten uit binnen- en buitenland.

 

Good practices uit binnen- en buitenland worden op verrassende en vernieuwende wijze vertaald naar praktische voorbeelden die u inspiratie en richting geven voor uw toekomst van techniekonderwijs & technologie.

 

Met speakers corners worden de trends en techniekaanpakken uit het buitenland met u gedeeld. Deze internationale specialisten geven ook masterclasses om het technisch beroepsonderwijs in Nederland te inspireren om de aansluiting te vinden bij kansrijke techniekaanpakken gericht op de wendbare vakprofessional en circulaire carrières van morgen.

 

Doelgroep zijn de beslissers uit onderwijs, overheid, ondernemers en kennisinstellingen:
• VO-VMBO bestuur, directie en afdelingsleider 
• MBO bestuur, directie, opleidingsmanagers
• HBO lerarenopleiders techniek
• Vlaanderen: TA@3D onderwijsnetwerk technisch directeuren
• Vlaanderen: Ministerie, directies BSO en TSO
• Netwerkorganisaties, opleidingsfondsen, werkgeversorganisaties,
opleidingsbedrijven
• Overheid en Kennisinstellingen: Ministerie, provincies en gemeenten

 

 

Deelname aan de techniekconferentie kost € 281,21.
We dragen per inschrijving € 7,21 af aan het goede doel:
de Mobile school.

2 • 10