Extra tijdelijke subsidie voor
Gezondheid en Sport in Venlo


Het kabinet heeft extra middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten om de gevolgen van de coronacrisis aan te pakken. Gemeente Venlo heeft dit steunpakket vertaald in een tijdelijke subsidie: ‘Coronasteunpakket Gezondheid en Sport’. Deze subsidieregel richt zich op het tegengaan, verzachten of herstellen van de negatieve sociale en mentale effecten als gevolg van corona en de coronamaatregelen. Hierbij willen we zoveel als mogelijk inzetten op intensivering en versterking van bestaande aanpakken en trajecten.

De subsidie is beschikbaar tot einde van 2021. Deze subsidieregeling staat los van de reguliere subsidies binnen de gemeente Venlo.
Klik hier voor alle informatie m.b.t. de eenmalige subsidieregel.
We attenderen jullie op
het nieuwsartikel over deze regeling. Aanvragen voor subsidie voor een project of programma kunnen ingediend worden bij het Sportloket: sportloket@venlo.nl. Ook vragen over de regeling kunnen worden gesteld via het Sportloket.

1 • 9