Centrale rol voor jongeren in Preventieakkoord Venray


Na het lokaal Sportakkoord in 2019 heeft Venray nu ook een lokaal Preventieakkoord gesloten. Een centrale rol is daarin weggelegd voor jongeren in Venray. Leerlingen van Gilde Zorg & Welzijn gaan een ‘begin-niet-met-roken campagne’ ontwikkelen voor leerlingen van de basisscholen en brugklassen in Venray. Jongeren gaan zelf aan de slag om alcoholvrij bier te brouwen als alternatief voor bier met alcohol. De samenwerkende partners krijgen gelden van het ministerie van VWS om de preventieprojecten uit te voeren. Het lokaal Sportakkoord en lokaal Preventieakkoord vormen samen het Leefstijlakkoord Venray.

Het Preventieakkoord Venray telt drie projecten. Venray gaat alle locaties die al rookvrij zijn en gaan worden, zichtbaar maken door de fysieke uiting ‘rookvrij’ eraan te verbinden. Leerlingen van Gilde Zorg & Welzijn ontwikkelen een campagne om jeugd uit de basisschool- en brugklasleeftijd te stimuleren om niet te gaan roken. Campagnes om alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen, zijn veelal gericht op de ouders. We zien dat de startleeftijd de afgelopen jaren is gestegen, door onder andere de NIX18-campagne. Venray wil hier een nieuwe boost aan geven door ook in te steken op een alcoholvrij alternatief. Jongeren vanaf 18 jaar worden gestimuleerd en gefaciliteerd om hun eigen 0.0% bier te brouwen. In 2021, 2022 en 2023 wordt een ‘0.0% bierfestival’ georganiseerd.

Bedrijven en organisaties die nog willen deelnemen aan het Leefstijlakkoord kunnen contact opnemen met Venray Beweegt: info@venraybeweegt.nl. Venray Beweegt vervult de regierol in de uitvoering van het Leefstijlakkoord Venray.

Het Leefstijlakkoord Venray zal eind augustus met een expositie in de openbare ruimte worden gepresenteerd aan de inwoners van Venray. Alle dertien projecten en de rol van de betrokken partners worden in de expositie toegelicht.

1